miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Deltakelse og demokrati

Deltakelse og demokrati

Bærekraftig utvikling er en utvikling som møter dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Det er en utvikling som tar likeverdige hensyn til både økonomiske, sosiale og økologiske forhold. Man jobber for å bidra til en ansvarlig natur- og ressursforvaltning og en mer rettferdig fordeling av klodens ressurser. Dette er en felles dugnad som krever deltagelse på alle nivå, og en vilje og tro på at man kan være med på å skape framtida. Slagordet for mange har blitt ”Tenke globalt - handle lokalt!”. For å kunne delta i dette arbeidet er det viktig å bli kjent med hva som kjennetegner vårt samfunn i dag og hvilke utfordringer, rettigheter og muligheter man har til å delta i de demokratiske prosessene. Dette temaområdet fokuserer på hvilke muligheter for deltagelse og påvirkning ungdom har i dag, og forholdet mellom hva som skjer globalt og lokalt.


Artikler

Nettverk for miljølære:
Berekraftig utvikling
Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av Nettverk for miljølære.

Hva er bærekraftig utvikling?
FN-Sambandet sin temaside om bærekraftig utvikling

Rapporter om ungdom og medbestemmelse
Oversikt over informasjon om ungdoms holdninger og egne erfaringer med demokrati og medbestemmelse.

Stiftelsen Idébankens database
Her finner du 350 eksempel på nyskapende tiltak for miljø, global rettferdighet, lokalt demokrati og samhørighet.

Ressurshåndbok for ungdom
Utviklet i regi av det Internasjonale Instituttet for Bærekraftig Utvikling, 1995.

The Consumer Citizenship Network:
“Images and Objects”: Active Methodology Toolkit
Dette heftet gir bakgrunnen for FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling, forklarer hvorfor deltakelse og demokrati er viktig og gir en oversikt over relevante metoder innen Utdanning for bærekraftig utvikling. Heftet er på engelsk.

Lenker

ung.no
Offentlig informasjon for ungdom drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Egne temasider om demokrati