miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Sjekk utviklingen for to land

Aktivitet:

Sjekk utviklingen for to land

Et lands utviklingsnivå avhenger av mange ulike faktorer, og av det komplekse samspillet mellom disse. Slike faktorer kan for eksempel være gjeldssituasjon, fattigdom, tilgang på ulike ressurser, energibruk. Ved å sammenlikne to land med relativt likt økonomisk nivå, er det lettere å identifisere hvilke faktorer som er med på å skape eventuelle sosiale ulikheter.

Formål

Bli bevisst og kunne analysere sammenhenger/forskjeller mellom ulike samfunnsforhold i forskjellige land. Vurdere den sosiale utviklingen i et bærekraftperspektiv. Lære å "lese" statistisk materiale

Gjennomføring

Elevene skal bruke to indikatorer som belyser sosial og økonomisk utvikling for å finne frem statistikk som kan forklare forskjeller i den sosiale utviklingen mellom land som ellers er på relativt likt nivå økonomisk sett. Så skal man sammenligne alle landparene som elevgruppen har jobbet med.

Resultater

Resultatene fra arbeidet registreres inn i skjemaet. Slik kan man gjøre sammenligninger mellom hva ulike skoler har kommet fram til.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Anne Lise Bergdal Ustad in Norway, (26.10.2010)
  2. Anne Lise Bergdal Ustad in Norway, (26.10.2010)
  3. Anne Lise Bergdal Ustad in Norway, (25.10.2010)
  4. therese in Norway, (04.10.2009)