miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Skrifta på veggen - utandørs skilt og reklame

Aktivitet:

Skrifta på veggen - utandørs skilt og reklame

Ta ein tur i byen eller tettstaden med kamera og skisseblokk. Vel ut eit kvartal, ei gate eller nokre bygningar og registrer bruken av skilt og reklame utandørs. Vurder korleis skilta er utforma og om dei er tilpassa bygningsmiljøet. Utandørs skilt og reklame er ein naturleg del av bybiletet. Godt forma skilt kan verke som eit smykke på bygningen. Men når markiser, vimplar, neonrør og bokstavar i alle fargar og fasongar konkurrerer om merksemda vår, kan skilta oppfattast som skjemmande og verke som visuell støy.

Formål

Bli merksam på visuelt formspråk i omgjevnadene og å vurdere kvalitet og visuell støy i bruken av skilt og reklame utandørs. Gjere framlegg om forbetringar i bruken av skilt og reklame på bygningar

Gjennomføring

Elevane skal registrere bruken av skilt og reklame utandørs i eit valt område. Dei skal så vurdera skilta for seg og i samanheng med omgjevnadene for så å gje framlegg om forbetringar.

Resultater

Send inn illustrasjonar og kommentarar til aktiviteten.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Elisabeth Teigen Klefsåsvold in Norway, (03.11.2010)
  2. Ørjan Troset in Norway, (28.10.2010)
  3. Ørjan Troset in Norway, (28.10.2010)
  4. Ørjan Troset in Norway, (28.10.2010)
  5. Ørjan Troset in Norway, (28.10.2010)