miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Vurder byggjeskikk

Aktivitet:

Vurder byggjeskikk

Finn eit område med bygningar frå fleire tidsperiodar, og diskuter kva for bygg de tykkjer er fine eller stygge. Dersom de vurderer hus negativt: Er det på grunn av stilen, manglande vedlikehald eller berre ein farge de ikkje liker? Ein diskusjon om stygt og fint kan gjere oss medvitne om våre eigne haldningar og kva vi oppfattar som kvalitetar i omgjevnadene.

Dersom klassen vil gå meir systematisk til verks, kan de nytte eit vurderingsskjema som hjelpemiddel. Vurder først bygningen i seg sjølv, og deretter korleis bygningen er tilpassa bygningsmiljøet rundt.

Formål

Bli medviten om utforminga av lokale bygningsmiljø og utvikle observasjonsevne og estetisk sans

Gjennomføring

Elevane skal finne eit område med bygningar frå fleire tidsperiodar, og diskutere kva for bygg dei tykkjer er fine eller stygge. Klassen kan og nytte eit vurderingsskjema som hjelpemiddel.

Resultater

Send inn illustrasjonar og kommentarar til aktiviteten.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no