Miljolare.no

Bergensvassdrag

Grønn etat inviterer alle skoler i Bergen kommune til å delta i forskningsoppdraget ”Status for vannmiljøet i Bergen”. Bergen kommune skal kartlegge status for alle vannforekomster i Bergen kommune i forbindelse med EUs vannrammedirektiv og vi håper skolene vil være med å bidra med lokalkunnskapen fra sitt nærområde.

Prosjektet er et samarbeid mellom Grønn etat, Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen og skoleseksjonen i Bergen kommune, og bygger på tidligere vassdragsadopsjon for skoler. Hver skole får tildelt en vannlokalitet i form av en bekk, elv og/eller et vann. Målet er at elevene skal ut å undersøke og gjøre seg kjent med vassdragene og samle inn data/informasjon som Bergen kommune har bruk for i sitt arbeid med Bergensvassdragene.