Miljolare.no

Undersøkelser av elver og vann i Oslo, Bærum og Asker

Levende Vassdrag inviterer alle barne- og ungdomsskoler i Oslo, Bærum og Asker til å forske, undersøke og være nysgjerrige på hva som foregår i vannet og de vassdragsnære områdene. På disse sidene kan du se hva som er funnet og registrere egne funn.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslofjorden friluftsråd, Oslo elveforum og Miljølære.no