Miljolare.no

Resultater

Rapportør:Utsira skole
Observatører:mellomtrinn
Område:Kvalvik (Utsira, Rogaland)
Damm/tjern:5-7 dammen
Dato:04.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badekar
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående
Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)
Merknad:3


Art:Dafnier (Daphnia)
Merknad:1


Art:Mygg (Nematocera)
Merknad:1
© mellomtrinn Utsira Skole (04.10.2013)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)
Merknad:1


Art:Steinfluer (Plecoptera)
Merknad:2
(04.10.2013)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)
Merknad:1

Andre bilder

Liten pytt ved Grotlebu
(04.10.2013)
Hovprøver gav oss noen flere arter
(04.10.2013)
(04.10.2013)