Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Frakkagjerd ungdomsskole
Observatører:Forskning i praksis 8. og 9.kl
Område:Førdesfjorden (Tysvær, Rogaland)
Damm/tjern:Nappatjørn
Dato:20.09.2013
Registrert:02.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Er ikke sikker
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Høy

Målinger

Ledningsevne:68.4µS/m

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Dafnier (Daphnia)
(20.09.2013)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Igler (Hirudinea)


Art:Libeller (Anisoptera)


Art:Mudderfluer (Megaloptera)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)


Artsdatabanken logo
Art:Stokkand (Anas platyrhynchos)


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Vårfluer (Trichoptera)


Art:Øyenstikkere (Odonata)


Artsdatabanken logo
Art:Acroperus harpae
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alonopsis elongata
Tetthet:Liten


Art:Calanoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Camptocercus rectirostris
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Liten


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Nauplie
Tetthet:Liten


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Graptoleberis testudinaria
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Macrocyclops albidus
Tetthet:Liten


Art:Nematoda indet.


Artsdatabanken logo
Art:Ophryoxus gracilis
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Pleuroxus truncatus
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Polyphemus pediculus
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Scapholeberis mucronata
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Sida crystallina
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Streblocerus serricaudatus
Tetthet:Liten