Miljolare.no

Resultater

Rapportør:Utsira skole
Observatører:ungdomsskolen
Område:Måkskittmyr (Utsira, Rogaland)
Damm/tjern:Måkskittmyr
Dato:01.10.2013
Registrert:02.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Vi fant lite smådyr i silprøvene. Vannprøvene ble tatt i vannoverfalten
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Ingen
Kommentar fra eksperten:ett plantefrø (kunne se ut som et krepsdyr)

Målinger

Ledningsevne:125.5µS/m

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)
Artsbestemt av:Bjørn Walseng (NINA)


Art:Dafnier (Daphnia)
Merknad:2


Art:Hoppekreps (Copepoda)
Merknad:1


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)
Merknad:7


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)
Artsbestemt av:Bjørn Walseng (NINA)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)
Merknad:2


Art:Vannløpere (Gerridae)
Merknad:3


Art:Vannløpere (Gerridae)
Artsbestemt av:Bjørn Walseng (NINA)


Art:Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Merknad:20


Art:Vårfluer (Trichoptera)
Artsbestemt av:Bjørn Walseng (NINA)


Art:Tubificidae/naididae
Artsbestemt av:Bjørn Walseng (NINA)

Andre bilder

Langs vannkanten og gjennom sivbelter
(01.10.2013)
usb mikroskop med inntil 200x forstørrelse fungerte bra på smartbordtavla. Her går vi gjennom silprøve fra vannflaske
(01.10.2013)
Atle Grimsby vår mentor gjennom scopet. Mye løye å ta bilde av
(01.10.2013)