Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Granvin barne- og Undomsskule
Observatører:Ingebjørg Trageton
Område:Granvin skule (Voss, Vestland)
Damm/tjern:1
Dato:24.09.2013
Registrert:30.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Selvgravd dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav
Kommentar fra eksperten:tot 5 ind i prøven, en trådformet aleg kan ha sett ut som dyr

Målinger

Ledningsevne:18.8µS/m

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Hjuldyr (Rotifera)


Art:Meitemark (Lumbricidae)


Art:Snegler (Gastropoda)


Art:Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)


Art:Vannedderkopper (Cybaeidae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)


Art:Ørret (Salmo trutta)
Merknad:yngel 5,5 cm
© Ingebjørg Trageton (03.10.2013)


Art:Øyenstikkere (Odonata)
Merknad:larve


Art:Alonella nana
Tetthet:Liten


Art:Cyclopoida indet.
Tetthet:Liten
Voksestadium:Nauplie


Art:Cyclopoida indet.
Tetthet:Liten
Voksestadium:Copepoditt


Art:Tubificidae/naididae

Andre bilder

© Ingebjørg Trageton (03.10.2013)