Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Skjønnhaug skole
Observatører:Olav Julsrud
Område:Myrvann sør Fjellstadkrysset (Oslo)
Damm/tjern:Ukjent
Dato:29.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Mygglarver, mark, dafnier og en igle er skylt ned i prøveglasset. Ber om hjelp til ytterligere artsbestemming.
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Taggklodafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Målinger

Ledningsevne:42.3µS/m

Funn


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Flimmermakk (Turbellaria)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Spretthaler (Collembola)


Art:Stikkemygg (Culicidae)


Artsdatabanken logo
Art:Ceriodaphnia laticaudata
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Megacyclops viridis
Tetthet:Høy

Andre bilder

Et situasjonsbilde etter utført arbeid.
© Olav Julsrud (29.09.2013)