Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tomrefjord skule
Observatører:5.klasse frå Tomrefjord skule
Område:Bruheim (Vestnes, Møre og Romsdal)
Damm/tjern:Ved bruheim
Dato:27.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Middels
Kommentar fra eksperten:Mye alger

Målinger

Ledningsevne:40.5µS/m

Funn


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Hoppekreps (Copepoda)
© Sølvi Rekdal


Art:Libeller (Anisoptera)
© Sølvi Rekdal


Art:Libeller (Anisoptera)
© Sølvi Rekdal
© Sølvi Rekdal (27.09.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Liten vannløper (Gerris lacustris)
© Sølvi REkdal


Art:Rundormer (Nematoda)


Artsdatabanken logo
Art:Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
© Sølvi Rekdal (27.09.2013)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)
© Sølvi Rekdal


Art:Vannkalver (Dytiscidae)
Merknad:Kan dette være vannkalvlarve?
© Sølvi Rekdal


Art:Vannymfer (Zygoptera)
© Sølvi Rekdal


Art:Virvlere (Gyrinidae)
© Sølvi Rekdal


Artsdatabanken logo
Art:Acanthocyclops robustus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Acantholeberis curvirostris
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Alonella excisa
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Alonella nana
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Diacyclops nanus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Scapholeberis mucronata
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Simocephalus vetula
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Streblocerus serricaudatus
Tetthet:Høy


Art:Tubificidae/naididae