Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kjeller skole
Observatører:7. trinn
Område:Nitelva (Lillestrøm, Viken)
Damm/tjern:Nitelva
Dato:26.09.2013
Registrert:27.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Høy

Målinger

Ledningsevne:67.8µS/m

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Dafnier (Daphnia)
(26.09.2013)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Artsdatabanken logo
Art:Linsekreps (Eurycercus lamellatus)
Tetthet:Liten


Art:Midd (Acari)


Art:Nesledyr (Cnidaria)


Art:Rundorm (Nematoda)


Art:Vannymfer (Zygoptera)


Artsdatabanken logo
Art:Acanthocyclops robustus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Acroperus angustatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alona costata
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Bosmina longispina
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Ceriodaphnia pulchella
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Ectocyclops phaleratus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops macruroides
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops macrurus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Graptoleberis testudinaria
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Macrocyclops albidus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Pleuroxus truncatus
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Polyphemus pediculus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Sida crystallina
Tetthet:Høy


Art:Tubificidae/naididae