Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud
Observatører:Vg3 Naturforvaltning
Område:Dam ved Kringsjåkoia (Åsnes, Innlandet)
Damm/tjern:Dam ved Kringsjåkoia
Dato:16.09.2013
Registrert:18.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Nummer på prøveglass fra dammen:19998
Kommentar til funnene:Artig å finne slalamanderlarver. Visste ikke om at dette var en salamanderlokalitet.
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Middels

Målinger

Ledningsevne:22.9µS/m

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Artsdatabanken logo
Art:Småsalamander (Triturus vulgaris)


Art:Stikkemygg (Culicidae)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Artsdatabanken logo
Art:Alona guttata
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Alonella excisa
Tetthet:Liten


Art:Bosmina


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Middels


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Megacyclops viridis
Tetthet:Liten


Art:Nematoda indet.

Andre bilder

(16.09.2013)