Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ytrebygda skole
Observatører:Fabian, Baard, Josefine
Område:Sandholna (Bergen, Vestland)
Damm/tjern:Sandholdna
Dato:24.05.2019
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Porselenskrabbe (Pisidia longicornis)