Hjemsted:Bergen, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:04.04.2006
Brukere:28