Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ytrebygda skole
Observatører:Mathilde pernillle Christoffer og Sander
Område:Sandholna (Bergen, Vestland)
Damm/tjern:Sandholna
Dato:24.05.2019
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Svabergdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Er ikke sikker
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Taggklodafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Funn


Art:Krabber (Brachyura)
Merknad:Det var en liten krabbe


Art:Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Merknad:Det var en liten stingsild som gjemte seg i et blåskjell