Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ytrebygda skole
Observatører:Sondre, Herman, Peter og Preben
Område:Sandholna (Bergen, Vestland)
Damm/tjern:1
Dato:22.05.2019
Registrert:24.05.2019
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Svabergdam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående

Funn


Art:Eremittkreps (Paguridae)


Art:Sjøstjerner (Asteroidea)


Artsdatabanken logo
Art:Strandkrabbe (Carcinus maenas)