Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solvang ungdomsskole
Område:Gjellumvannet (Asker, Viken)
Damm/tjern:Gjellumvannet
Dato:19.09.2017
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Vet ikke
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående