Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solvang ungdomsskole
Observatører:Nora, Isabelle, Ludvig og Jonathan
Område:Gjellumvannet (Asker, Akershus)
Damm/tjern:kistefossdammen
Dato:18.09.2017
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående
Daphnia magna:Kystdamdafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Funn


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)