Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solvang ungdomsskole
Observatører:Eirik og Melisssa
Område:Gjellumvannet (Asker, Viken)
Damm/tjern:1
Dato:18.09.2017
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Taggklodafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie