Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bergen katedralskole
Observatører:Roald Bøe
Område:Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:26.07.2016
Registrert:02.08.2016
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bakkeveronika (Veronica arvensis)
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Dverggråurt (Omalotheca supina)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Merknad: 
(26.07.2016)
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Fjellsvever (Hieracium alpinum agg.)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Fjelltjæreblom (Viscaria alpina)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Fjellveronika (Veronica alpina subsp. alpina)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii)
Merknad: 
(26.07.2016)


Art:Frøplanter (Spermatophyte)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Knoppsildre (Saxifraga cernua)
Merknad: 
(26.07.2016)
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Kvann (Angelica archangelica)
Merknad: 
(26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Rynkevier (Salix reticulata)
Merknad: 
(26.07.2016)


Art:Soppriket (Fungi)
Merknad: