Hopp til hovedinnhold

Registrering av planter

Bruk kameraets makrofunksjon

Bruk kameraets makrofunksjon Denne hjelper deg å fokusere på små planter. Sjekk at du har et tydlig bilde før fortsetter med neste plante.

Innsamling

Innsamling Samle plantene i plastposer og blås inn luft.

Planter finner man over alt, enten det er trær i en park eller blomster i skogen ved skolen. De er lette å finne og enkle å samle. Tar man flere turer til samme område gjennom en sesong, får man et godt bilde av mangfoldet på stedet. Registrerer man det man finner, gir det verdifulle opplysninger som andre kan bruke til å sammenligne med egne funn. Ved å sammenligne mange registeringer, vil man blant annet kunne se at enkelte planter har ulik utbredelse i Norge.

Utstyr å ta med i felt

  • Kamera
  • Notatblokk og blyant
  • Plastposer til innsamling
  • Evt. en enkel bildeflora og håndlupe

Feltarbeid

Her er en enkel veiledning til hvordan man bør samle, fotografere og notere plantefunn, slik at man får gode registreringer.

1. Noter det du finner

Når man skal ut og se på planter bør man notere ned det man finner og skrive ned kommentarer hvis det er noe spesielt å huske på. Det kan være lurt å bruke blyant istedenfor penn eller tusj, siden blyant ikke sklir utover på papiret hvis det blir vått.

Dette bør noteres (med eksempel):

Dato: (5.mai 2013)
Sted: (Fløysvingene)
Art: (Vårkål)
Voksested: (Skog)

2. Ta bilder av planten

Når man skal ta bilder av planter er det fint å få med et oversiktsbilde som viser miljøet hvor planten vokser, i tillegg til detaljfoto av planten. Skal man i etterkant prøve å bestemme arter ut fra bilder, er det viktig å få med alle delene av planten (blomst, blad, stengel og evt. frukt). Dette betyr at du gjerne trenger flere bilder fra samme plante. For å få gode nærbilder som viser detaljer på planten, bør man ha makroinnstilling på kameraet. På de fleste kameraer er det en knapp med en liten blomst som aktiverer makroinnstilling.

Når du skal registrere funn med bilder, bør du velge et tydelig bilde av planten. Du kan gjerne legge inn flere bilder av samme plante, hvis de viser ulike plantestrukturer. Gode bilder gjør det lettere for andre å sammenligne egne funn, og på denne måten hjelper du andre med artsbestemmelse.

3. Samle inn planter

Hvis man vil ta med planter for å bestemme dem senere, eller presse dem og lage et herbarium, er det viktig å få med hele planten (unntatt rot). Plukk den så langt ned mot roten som mulig. Bladene og nederste del av stengelen er ofte viktig for artsbestemmelse. Hvis det er trær man vil samle inn, tar man en liten grein med et par blader.

Samle plantene i plastposer (for eksempel brødposer) og blås litt luft inn i posen før du knyter igjen. Da holder planten seg fin lengre. Huske å legge ved en lapp i posen med informasjon om hvor og når planten ble samlet.

4. Bestem planter

Noen planter vet vi hva heter, andre må vi bestemme ved hjelp av flora eller spørre noen som kan hjelpe oss. Da lønner det seg å ha gode bilder av de ulike plantedelene eller ta med seg planten inn. På den måten får man studert planten nøye. Noen ganger trenger man lupe for å kunne se viktige detaljer. Hvis man finner flere arter i samme plantefamilie, kan man sammenligne dem og finne likheter og variasjon. 

Planter som ikke er bestemt til art, kan registreres som slekt eller familie på miljølære. Bruk artstreet vårt som støtte under artsbestemmingen. Her finner du bilder av de fleste vanlige norske plantene.

Artstre - karplanter

5. Registrer funn og bilder

Til slutt logger du deg inn eller oppretter en ny bruker, og registrerer dine funn. Du vil få samlet alle dine observasjoner og bilder, og kan sammenligne resultatene med andre.

Tips: Man får gjerne enda mer ut av en slik tur hvis man allierer seg med personer som har kunnskap om planter, deres krav til voksested og deres ulike særtrekk når det gjelder reproduksjon og spredning. Det finnes mange kunnskapsrike botanikere i landet som kan bidra til at en slik utflukt blir en interessant og faglig spennende ekskursjon.