Frøplanter (Spermatophyte)

Frøplanter er en samlebetegnelse på alle planter som formerer seg ved hjelp av frø. De skiller seg derfor fra alger, moser og karsporeplanter som formerer seg ved hjelp av sporer. Et frø består av...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)