Dverggråurt (Omalotheca supinum)

Liten og ullhåret plante, ca 5 cm. Stengelen er ugreina og dekt med små hvite hår som ser ut som filt. Blomstene er bare små, gråbrune korger som er 1/2 cm lange. Bladene danner rosetter i tette...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt: Gråurtslekta (Omalotheca)