Soppriket (Fungi)

Soppene er så spesielle at de systematiseres i et eget sopprike. Det finnes ca. 100 000 sopparter i verden og de varierer mye i form og størrelse – fra den encellede gjærsoppen som hever...