Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tanem skole
Observatører:Emma TUVA Joakim
Område:Tanem (Klæbu, Sør-Trøndelag)
Dato:19.09.2018
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Forekomst:Dominerende
Hvorfor er denne arten et problem her?:Det hvar andre arter der men det hvar ikke mye plas til de andre artene.
Hvordan kan den ha kommet hit?:De sprer se med andre sine hager.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det har blitt tomt.
(19.09.2018)