Hopp til hovedinnhold

Oppdrag 2020: Finn fremmede arter!

Hjelp oss å se etter planter på rømmen i høst! Mange planter har ikke kommet hit på naturlig vis, men er spredt ved hjelp av mennesker. Dette er fremmede arter. Hvilke kan dere finne der dere bor? «Finn fremmede arter» er oppdraget i Forskningskampanjen 2020, som arrangeres av Forskningsrådet, Miljølære ved UiB og Artsdatabanken.

Hvorfor fremmede arter?

Fremmede arter er en av de store truslene mot biologisk mangfold globalt. I høstens kampanje skal vi se etter planter som kan utgjøre en risiko og finnes på Fremmedartslista. Noen av disse kan spre seg raskt, godt hjulpet av gravemaskiner, fuglemager eller skosåler - og noen kan gjøre stor skade der de vokser. Hjelp Artsdatabanken ved å registrere fremmede arter i ditt nærmiljø og gi elevene verdifull kunnskap om biologisk mangfold.

Rødhyll, hagelupin, kongekrabbe, stillehavsøsters, brunskogsnegl, rynkerose, tuja er eksempler på fremmede arter i Norge. I kampanjen skal vi bare se etter planter og det kommer faktaark med bilder for enkelte vanlige arter som elevene kan bruke i jakten.

Påmelding

Forskningskampanjen starter 1. september.

Meld på nå

Viktig bidrag

Elevenes planteforskning vil gi økt kunnskap om hvor vi finner fremmede arter nå, og om plantene har spredt seg til nye områder. Artsdatabanken trenger mer kunnskap fram mot en ny Fremmedsartsliste som er planlagt i 2023.