Hopp til hovedinnhold

Resultater

ArtFremmedartslista 2018Andel av lokaliteterLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Rynkerose (Rosa rugosa)Svært høy risiko24%13621220709.10.2020
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)Svært høy risiko18.9%10714515101.10.2020
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)Svært høy risiko17.5%9916316316.10.2020
Rødhyll (Sambucus racemosa)Svært høy risiko10.6%60837901.10.2020
Kanadagullris (Solidago canadensis)Svært høy risiko9.3%5313113009.10.2020
Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)Svært høy risiko7.2%41434812.10.2020
Tromsøpalme (Heracleum persicum)Svært høy risiko7.1%40575116.10.2020
Bulkemispel (Cotoneaster bullatus)Svært høy risiko6.9%39546716.10.2020
Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides)Potensielt høy risiko5.8%33414201.10.2020
Parkslirekne (Reynoutria japonica)Svært høy risiko5.3%30353414.10.2020
Sitkagran/lutzgran (Picea sitchensis/×lutzii)Svært høy risiko5.1%29444301.10.2020
Tuja/kjempetuja (Thuja plicata /occidentalis)Lav risiko3.9%22282830.09.2020
Park-, kjempe- og hybridslirekne (Reynoutria ×bohemica/japonica/sachalinensis)Svært høy risiko3.2%18191908.10.2020
Hvitsteinkløver (Melilotus albus)Svært høy risiko1.8%10525208.10.2020
Hagelupin/sandlupin (Lupinus polyphyllus/nootkatensis)Svært høy risiko1.8%10111123.09.2020
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)Svært høy risiko1.6%9121224.09.2020
Gyvel (Cytisus scoparius)Svært høy risiko1.1%67716.09.2020
Fagerfredløs (Lysimachia punctata)Svært høy risiko1.1%66623.09.2020
Sitkagran (Picea sitchensis)Svært høy risiko1.1%66602.10.2020
Praktmarikåpe (Alchemilla mollis)Svært høy risiko0.9%55502.10.2020
Tuja (Thuja occidentalis)Lav risiko0.9%55528.09.2020
Rognspirea (Sorbaria sorbifolia)Svært høy risiko0.9%55524.09.2020
Prydstrandvindel (Calystegia sepium subsp. spectabilis)Høy risiko0.7%44524.09.2020
Honningknoppurt (Centaurea montana)Høy risiko0.7%44424.09.2020
Skogskjegg (Aruncus dioicus)Svært høy risiko0.7%44402.10.2020
Japanspirea (Spiraea japonica)Lav risiko0.5%3101018.09.2020
Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)Svært høy risiko0.5%35518.09.2020
Hvitdodre (Berteroa incana)Svært høy risiko0.4%23316.09.2020
Russehøymol (Rumex confertus)Lav risiko0.4%22207.09.2020
Vinterkarse (Barbarea vulgaris)Svært høy risiko0.4%22118.09.2020
Brakkvalmue (Papaver dubium subsp. dubium)Lav risiko0.4%22224.09.2020
Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)Svært høy risiko0.4%22229.09.2020
Legepestrot (Petasites hybridus)Svært høy risiko0.4%22221.09.2020
Rogn (Sorbus aucuparia) 0.4%22221.09.2020
Mongolspringfrø (Impatiens parviflora)Svært høy risiko0.4%22223.09.2020
Buskmure (Dasiphora fruticosa)Potensielt høy risiko0.4%22221.09.2020
Krypmispel (Cotoneaster horizontalis)Svært høy risiko0.4%22414.09.2020
Hvitgran (Picea glauca)Lav risiko0.2%13304.09.2020
Sibirbergknapp (Phedimus hybridus)Svært høy risiko0.2%12202.09.2020
Blåleddved (Lonicera caerulea)Svært høy risiko0.2%12223.09.2020
Strandsvineblom (Senecio pseudoarnica)Lav risiko0.2%11 14.09.2020
Ugrasklokke (Campanula rapunculoides)Potensielt høy risiko0.2%11114.09.2020
Skogforglemmegei (Myosotis sylvatica)Potensielt høy risiko0.2%11124.09.2020
Svensk skrinneblom (Arabidopsis suecica)Potensielt høy risiko0.2%11103.09.2020
Pepperrot (Armoracia rusticana)Høy risiko0.2%11124.09.2020
Brennende kjærlighet (Lychnis chalcedonica)Lav risiko0.2%11111.09.2020
Såpeurt (Saponaria officinalis)Potensielt høy risiko0.2%11109.09.2020
Boersvineblom (Senecio inaequidens)Svært høy risiko0.2%11111.09.2020
Sibirkornell (Swida alba)Høy risiko0.2%11123.09.2020
Alaskakornell (Swida sericea)Svært høy risiko0.2%11121.09.2020