Kommune:Klæbu, Sør-Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:11.09.2018
Beskrivelse:
Nærmiljøet rundt skolen langs gangveier og stier.
Område ID66780
Undersøkt av:Tanem skole (2018)