Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Mange fremmede arter er en trussel mot naturmangfoldet. Ved å registrere fremmede planter i skolens nærmiljø kan vi øke kunnskapen og bevisstheten disse og samtidig hjelpe forskere som jobber med å kartlegge fremmede arter. Vi må vite hvor de vokser for å vurdere hvilken trussel de kan utgjøre.

I Norge er det Artsdatabanken som ved hjelp av eksperter vurderer hvilke fremmede arter som kan være skadelige for naturmangfoldet. Noen av de fremmede artene havner på Fremmedartslista og får kategorien lav, potensiell høy, høy eller svært høy risiko ut fra hvilken risiko de utgjør i norsk natur.

I Forskningskampanjen skal vi se etter planter som står på Fremmedartslista. Mange av disse artene er opprinnelig hageplanter som har forvillet seg og er derfor ofte pene. Kanskje synes du at de er like pene utenfor hagegjerdet  som innenfor? Husk da at utseende teller ikke når det blir vurdert om en art utgjør en risiko! Det er hensynet til våre stedegne arter og naturen som avgjør, ikke hvordan de ser ut.

Innføring og spredning av fremmede planter skjer både bevisst og ubevisst når vi for eksempel kjøper hageplanter, flytter jord fra et sted til et annet, eller dumper hageavfall. Naturen kan også hjelpe til med videre med spredning. Eksempel på naturlig spredning er frø som blåser av sted med vinden eller fugler som spiser bær og sprer frø gjennom fugleskitt. Du kan lese mer om fremmede arter i artikkelen Fremmede arter i Norge. Der finner du også en video som kan vises til elevene.

Artene vi leter etter

Vi har laget faktaark for et lite utvalg av de over 600 fremmede planteartene som finnes på Fremmedartslista. Artene i utvalget er nokså vanlige og mulig å identifisere om høsten. Faktaarkene har bilder og beskrivelse av hvordan planten ser ut. Det står også hvorfor og hvor stor risiko den utgjør.

Artene på faktaarkene finnes i ulike deler av landet. Bruk derfor kartet nederst på faktaarkene til å avgjøre om arten er aktuell å se etter i din del av landet. Skriv ut de som er aktuelle og bruk de som hjelpemiddel under plantejakten ute.

Det er selvsagt mulig å se etter andre arter så lenge de er fremmed. For å finne ut hvilke fremmede arter som er funnet i kommunen, kan du også bruke Artsdatabankens Artskart. Følger du lenken, får du opp et kart over alle kjente funn av planter som regnes som fremmed i Norge. Zoom inn på kommunen og se hva som er funnet der. At en art allerede er funnet nær skolen gjør ingen ting! Slike gjenfunn er også verdifulle å registrere. Funn som registreres på Miljølære kommer også opp i Artsdatabanken artskart etter noen dager.

Gå på plantejakt

Ta med faktaark ut og gå på utkikk etter artene. Kanskje noen kjenner igjen arter på faktaarkene og kan vise hvor de vokser? Dere kan lete hvor dere vil, men ikke i private hager eller parker. Se heller i veikanter, i skolegården, på friluftsområder og i utkanten av bebyggelse. Andre aktuelle steder er ved anlegg som kaier, parkeringsplasser, idrettsplasser eller nær industritomter. Gå gjerne på forhånd uten klassen og orientér deg i forkant. 

Er du ikke så stødig på plantearter? Prøv artsorakelet!

Et nytt hjelpemiddel for å bestemme art er Artsdatabankens Artsorakel. Her laster du opp et bilde og får umiddelbart svar på hva det kan være. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om Artsorakelet gir 100% treff på en art, så kan det likevel være feil. Funnene skal heller ikke registreres gjennom Artsorakelet, men på Miljolare.no. Artsorakelet finnes også som gratis app.

Dokumentasjon av funn

For grunnskolen ønsker vi at det er læreren registrerer funn. Husk at det er bedre med få og relativt sikre observasjoner, enn mange usikre observasjoner.

Funn kan registreres direkte på mobiltelefon og du registrerer ett funn om gangen. Du begynner med å et bilde av planten og registrere dette sammen med opplysninger som:

 • Artsnavn 
 • Antall planter (dette må være et tall, men gjør et anslag hvis mange)
 • Funnsted på kart (hvis du slår på stedstjenester før du tar bilde, blir dette valgt automatisk.

Etter dette kan du legge til flere bilder av funnet, slik som et bilde av stedet den vokser.

Registrering av funn

Videre utforskning

Nå kan temaet utforskes videre av klassen. Her er noen forslag til spørsmål dere kan diskutere:

 • Hva kan dere finne ut om arten som er funnet?
 • Hvordan sprer denne planten seg?
 • Hvordan tror dere planten dere fant har havnet akkurat der?
 • Hvilke konsekvenser har denne planten for området?
 • Er det problematisk at denne arten vokser her?
 • Hva skjer om den sprer seg videre?
 • Hva kan vi gjøre for at den ikke skal spre seg videre?
 • Er det noen som bør få vite om at denne planten finnes her?

Andre aktiviteter og undervisningsopplegg

Naturfag.no har to ressurser som kan være aktuelle å bruke i undervisningen

Disseksjon av en plante

Ta med en plante tilbake til skolen og undersøk den grundig. OBS! Vær veldig forsiktig når dere frakter planten. Pakk den godt inn slik at dere ikke bidrar til å spre planten ytterligere. 

Undervisningsopplegg om bærekraftig naturmangfold

I dette undervisningsopplegget får elevene "brev" fra en naturforvalter i kommunen med spørsmål om de kan hjelpe til med å samle inn informasjon om forskjellige fremmede arter. Opplegget består av seks økter i matematikk og naturfag.