Hopp til hovedinnhold

Undervisning

Fotojakten på fremmede arter er enkelt organisert. På denne siden finner du hvilke arter som er mest aktuelle omkring din skole. Gå gjennom artene med elevene, og lag gjerne et ark til å ta med ut.

Artskort

Lag gjerne artskort som elevene kan ta med ut når de skal jakte på de fremmede artene. Du kan skrive ut alle de 23 vanligste artene, eller velge de artene som er mest aktuelle i ditt område. Du velger på siden for artskort.

Finn arter - ta bilder

I feltarbeidet oppsøker dere aktuelle leveområder, og tar bilder. Ta et oversiktsbilde over funnstedet, og nærbilder av arten. Gode bilder gjør det mulig for andre å hjelpe til med å avgjøre artsnavnet nøyaktig.

Registrering

Registrering av funn er svært enkelt: Klikk og dra funnene inn på kartet. Egne bilder og kommentarer kan legges til. Du finner registeringssiden her. Klassens registreringer kommer nå med i oversikten over fremmede arter i landet.

Hvilke arter

Vi har satt sammen et utvalg av svartelistete arter. Du kan også enkelt finne frem til hvilke arter som ble funnet i ditt område i fjor. Du kan skrive ut en pdf med artene. Om du klikker på et bilde, får du artsdatankens faktaark.

Vanlige arter som blir funnet ofte: 


Gullregn

Hagelupin

Kjempebjørnkjeks

Parkslirekne

Platanlønn

Russekål

Rynkerose

Sitkagran

Tromsøpalme

Vinterkarse

Brunskogsnegl

Kanadagås

Les også mer i artikkelen fremmede arter

Hvorfor delta

Med å delta får klassen være med på kartlegging som krever kunnskap om biologisk mangfold, arter og økologi. Begreper som leveområde, spredning og utbredelse, konkurranse, suksesjon og økologisk nisje er sentrale. Aktiviteten passer godt til kompetansemål både i grunnskolen og på Vg1. I tillegg får elevene oppleve at arbeidet deres er en virkelig del av noe større; observasjonene blir fanget opp, delt og satt inn i den nasjonale kunnskapsbasen om de fremmede artene.

Mange fylker og kommuner har egne programmer for kartlegging og bekjempelse av invaderende arter. For skoleklassen kan det være interessant å få besøk av forvaltningen – kanskje en representant fra miljøavdelingen vil være med på feltarbeidet? Innsikt i forvaltningens planer kan være et godt samfunnsfagarbeid som både støtter feltarbeidet, og passer med læreplanen.

Portable Document FormatFotojakt på svartelista arter - Vestlandet (PDF - 952 kB)
Portable Document FormatFotojakt på svartelista arter - Sørlandet (PDF - 941 kB)
Portable Document FormatFotojakt på svartelista arter - Østlandet (PDF - 823 kB)
Portable Document FormatFotojakt på svartelista arter - Nord-Norge (PDF - 916 kB)
Portable Document FormatFotojakt på svartelista arter - Midt-Norge (PDF - 839 kB)