Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Tanem skole
Observatører:Mina Rebecca inga
Område:Tanem (Klæbu, Sør-Trøndelag)
Dato:19.09.2018
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Denne arten er et problem fordi den sprer seg ganske fort å fortrenger andre arter.
Hvordan kan den ha kommet hit?:De kan ha kommet hit av å spre seg.
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det har vært bra og dårlig fordi andre arter er avhengig av den den er dårlig fordi den fortrenger andre arter og sprer seg fort.
(12.09.2018)
(12.09.2018)