Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nina Svae Johansen
Observatører:Nina Svae Johansen
Område:Espedalsvegen 744 (Gausdal, Innlandet)
Dato:19.05.2020
Registrert:22.05.2020
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Havre
 Jordnøtter
 Solsikkefrø
 Villfuglblanding
Snødekke på bakken:Delvis snødekke
Kommentarer til observasjonene:Nattefrost

Målinger

Temperatur:5ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Bokfink (Fringilla coelebs)
Antall:5


Artsdatabanken logo
Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Ekorn (Sciurus vulgaris)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Flaggspett (Dendrocopos major)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Gråsisik (Carduelis flammea)
Antall:2
Merknad:var så vidt innom, men ikke sett dem mer pr 22 mai


Artsdatabanken logo
Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:2
Merknad:ved fulgebrettet, det er mange gråtroster rundt på tomta


Artsdatabanken logo
Art:Grønnsisik (Carduelis spinus)
Antall:8


Artsdatabanken logo
Art:Jernspurv (Prunella modularis)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Linerle (Motacilla alba)
Antall:1
Merknad:ved brettet, er ellers daglig rundt om kring på tomta.


Artsdatabanken logo
Art:Måltrost (Turdus philomelos)
Antall:1
Merknad:ved fuglebrettet, men det er ihvertfall tre til rundt på tomta


Artsdatabanken logo
Art:Nøtteskrike (Garrulus glandarius)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Ringdue (Columba palumbus)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Skjære (Pica pica)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Svartmeis (Periparus ater)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:2