Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Frank Markussen
Observatører:Frank Markussen
Område:Borgvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Dato:06.06.2019
Registrert:07.06.2019
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Annen mat: ingen
Snødekke på bakken:Ikke snødekke

Målinger

Temperatur:16ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Fiskemåke (Larus canus)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Granmeis (Poecile montanus)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Gråhegre (Ardea cinerea)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Horndykker (Podiceps auritus)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Krikkand (Anas crecca)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Lirype (Lagopus lagopus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Antall:6


Artsdatabanken logo
Art:Sandsvale (Riparia riparia)
Antall:8


Artsdatabanken logo
Art:Stokkand (Anas platyrhynchos)
Antall:18
Merknad: Herav 12 forholdsvis nyfødte


Artsdatabanken logo
Art:Toppand (Aythya fuligula)
Antall:3