miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Undersøk miljøpåverknad på gravstøtter

Aktivitet:

Undersøk miljøpåverknad på gravstøtter

Sølv om vi i utgangspunktet ønskjer å ta vare på kulturminne for all ettertid, er det eit faktum at dei over tid vert brotne ned. Forvitring skjer både ved fysisk, kjemisk og biologiske prosessar. Vind, frost og saltslitasje frå havet tærer på materiala. Det same gjer sopp, bakteriar og luftforureining. Gravstøtter er valde som døme på kulturminne i denne oppgåva både fordi dei er lette å datere, og fordi vi enkelt kan samanlikna skadar på støtter av ulik alder og ulike material. Tilsvarande nedbryting ser vi òg på andre faste kulturminne.

Formål

Undersøkje nedbryting av ulike materiale ved å kartleggje graden av skadar på gravstøtter på en kyrkjegard og finn ut korleis ulike material reagerer forskjellig på ulike ureiningskjelder. Undersøkje kva som trengst av lokale tiltak mot mogleg luftforureining.

Gjennomføring

Vel ut gravstøtter av ulik alder og materiale. Registrer omgivnadene og moglege skadar på kvar einskild støtta. Oppgje omfanget av skadane og kategoriser dei.

Resultater

Grunnlag for ein samla vurdering av det omkringliggjande miljøet og bidrag frå klima og moglege forureiningar på nedbryting av materiala.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no