Hopp til hovedinnhold

Trekkfugler

Trekkfuglene kommer i flere bølger utover våren. Først ute er vipa og sanglerka. De overvintrer i Vest-Europa og kommer noen ganger allerde i februar/mars. I milde vintrer kan enkelte til og med overvintre i sørlige deler av Norge.

Litt seinere på våren, i april, kommer fuglene som overvintrer i Midtøsten og Nord-Afrika. Linerler en av dem. I begynnelsen av mai kommer svarthvit fluesnapper og løvsanger fra sine overvintringsplasser i det tropiske Afrika. De siste trekkfuglene kommer ikke til Norge før i mai/juni. Det gjelder blant annet gjøk og tårnseiler, som overvintrer i det sørlige Afrika. Nedenfor har vi skilt mellom såkalte kortdistansetrekkere, de som overvintrer i Europa og Nord-Afrika, og langdistansetrekkere, fugler som overvintrer i tropiske strøk.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Kortdistansetrekkere

Bjørkefink - Brambling

Bjørkefink

Bokfink (hann)

Bokfink (hunn)

Enkeltbekkasin

Enkeltbekkasin

Fiskemåke (voksen)

Fiskemåke (ung)

Gravand

Grågås

Heilo

Heipiplerke

Jernspurv

Linerle

Måltrost

Rugde

Sandlo

Sanglerke

Sivspurv

Snøspurv

Storspove

Stær

Svarttrost (ung hann)

Tjeld

Tornirisk

Trane

Vipe

Langdistansetrekkere

Blåstrupe

Buskskvett

Gjøk

Gluttsnipe

Gråfluesnapper

Låvesvale

Løvsanger

Makrellterne

Munk (hann)

Rødnebbterne

Rødstilk

Rødstilk

Rødstjert hann

Sildemåke (voksen)

Sildemåke (ungfugl)

Småspove

Steinskvett

Svarthvit fluesnapper

Taksvale

Taksvale

Taksvale

Taksvale

Tornskate

Trepiplerke

Tyvjo

Tårnseiler

Vendehals