Miljolare.no

Art: Sildemåke (Larus fuscus)

Sildemåke (Larus fuscus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Sildemåken er i all hovedsak knyttet til kyststrøk, og hekker ofte på holmer og skjær langt ute i havgapet. Under hekkesesongen finner man den som regel i kolonier. Det er også funnet reir noen få ganger i innlandet. Majoriteten av den norske bestanden finnes i Sør-Norge. Anslagsvis 25 000 par hekker i Norge.

Sildemåken er en trekkfugl, og svært få individer tilbringer vinteren i Norge. De fleste drar til Sørvest-Europa og Marokko, og tildels innover mot Middelhavet og Svartehavet. De trekker ut av landet fra august til oktober, og kommer tilbake fra vinterkvarterene i mars-april.

Engelsk navn: Lesser Black-backed Gull

Forvekslingsarter: Svartbak (Larus marinus)

Lyd:


Lyd fra sildemåke © Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Måkefamilien (Laridae)
Slekt      Måker (Larus)
Art       Sildemåke (Larus fuscus)