Hopp til hovedinnhold

Vårblomster

Her er et utvalg arter som stort sett er vanlige over det meste av landet. Det er også tatt med noen arter som bare finnes i enkelte landsdeler. Eksempler på det er blåveis, som er vanlig på Østlandet og i Trøndelag, og kusymre, som finnes langs kysten fra Agder til Nordland.

Selv om det i utgangspunktet bare er viltvoksende arter som skal registreres, kan du likevel ta med hageblomster som krokus og snøklokke.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Bakkesoleie

Ballblom

Bekkeblom

Soleiehov

Blåbær

Blåbær

Blåbær i mai

Blåveis

Engkarse

Fjellfiol

Gaukesyre

Hestehov

Kvitkløver

Hvitveis

Krokus

Kusymre

Liljekonvall

Løvetann

Maiblom

Marianøkleblom

Marikåpe

Markjordbær

Myrfiol

Rød jonsokblom

Raudkløver

Rødsildre

Skogfiol

Skogstjerne

Snøklokke

Stemorsblom

Vårkål

Vårpengeurt