Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Rognan ungdomsskole
Observatører:Elever klasse 10B
Område:Hagedam (Saltdal, Nordland)
Damm/tjern:Pila 9
Dato:29.09.2013
Registrert:29.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badekar
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Kunne ikke se at vi har funnet daphnia
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Ingen
Kommentar fra eksperten:Fin detritius

Funn


Art:Hjuldyr (Rotifera)


Art:Nematoda indet.