Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hovedgården ungdomsskole
Område:Gjellumvannet (Asker, Viken)
Damm/tjern:gjellumvannet
Dato:10.10.2013
Registrert:15.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Funn


Art:Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Damsnegl (Lymnaeidae)


Art:Ertemuslinger (Pisidium)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Gråsugge (Asellus aquaticus)


Art:Nordlig marflo (Gammarus lacustris)


Art:Rundormer (Nematoda)


Art:Skivesnegl (Planorbidae)


Art:Taglormer (Nematomorpha)


Art:Vannlopper (Cladocera)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Vannymfer (Zygoptera)


Art:Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)