Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Skedsmo videregående skole
Observatører:1DHA, 1HB,1DHC
Område:Lillestrøm ved Nittelva (Lillestrøm, Viken)
Damm/tjern:1
Dato:13.09.2013
Registrert:10.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Müllersdafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Målinger

Ledningsevne:266µS/m

Funn


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Flimmermakk (Turbellaria)


Art:Hjuldyr (Rotifera)


Artsdatabanken logo
Art:Linsekreps (Eurycercus lamellatus)
Tetthet:Liten


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Sviknott (Ceratopogonidae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Vårfluer (Trichoptera)


Artsdatabanken logo
Art:Alonella nana
Tetthet:Liten


Art:Asellus


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Nauplie
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina
Tetthet:Høy


Art:Gammarus


Artsdatabanken logo
Art:Megacyclops viridis
Tetthet:Liten