Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Blomdalen ungdomsskole
Observatører:forskning i praksis, 9 trinn
Område:Odde mellom Sjøsanden og Lordens (Lindesnes, Agder)
Damm/tjern:2
Dato:24.09.2013
Registrert:08.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Svabergdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Svært høy
Kommentar fra eksperten:amfipoda som skal sjekkes

Målinger

Ledningsevne:2640µS/m

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)
Merknad:mange


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Rundorm (Nematoda)


Art:Tanglopper (Amphipoda)


Art:Vannlopper (Cladocera)


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Nauplie
Tetthet:Høy


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Cyclops abyssorum
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia pulex
Tetthet:Høy