Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Granvin barne- og Undomsskule
Observatører:9.kl
Område:Granvin skule (Voss, Vestland)
Damm/tjern:1
Dato:25.09.2013
Registrert:01.10.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Selvgravd dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0 - 0,5 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Funn


Art:Rundorm (Nematoda)


Art:Snegler (Gastropoda)


Art:Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)


Art:Vannfluer (Ephydridae)


Art:Ørret (Salmo trutta)
Merknad:yngel