Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Øyra skule
Observatører:Klasse 5a og 5b
Område:Vassbotnen (Volda, Møre og Romsdal)
Damm/tjern:Vassbotnen, aust for golfbana.
Dato:25.09.2013
Registrert:26.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Nummer på prøveglass fra dammen:Planktonprøve 19927. Vannprøve 19927
Kommentar til funnene:Vi er ikkje 100 % sikre på alle artane.
Trur vi har fått med dafnier..
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Middels

Målinger

Ledningsevne:57.1µS/m

Funn


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Frosker (Anura)


Art:Fåbørstemark (Oligochaeta)


Artsdatabanken logo
Art:Liten vannløper (Gerris lacustris)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Nesledyr (Cnidaria)


Art:Sviknott (Ceratopogonidae)


Artsdatabanken logo
Art:Vanlig metallvannymfe (Lestes sponsa)


Artsdatabanken logo
Art:Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)


Artsdatabanken logo
Art:Alona affinis
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Alona guttata
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alonella excisa
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alonella nana
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Ceriodaphnia quadrangula
Tetthet:Liten


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Middels


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Art:Harpacticodida


Art:Libellulidae


Artsdatabanken logo
Art:Macrocyclops albidus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Macrocyclops fuscus
Tetthet:Middels


Art:Nematoda indet.


Artsdatabanken logo
Art:Paralona pigra
Tetthet:Høy


Art:Tubificidae/naididae