Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hoffsvangen skole
Observatører:Naturen som klasserom - gruppe 6. og 7. trinn
Område:Gihle gårdsdam (Østre Toten, Innlandet)
Damm/tjern:Gihle gårdsdam.
Dato:18.09.2013
Registrert:23.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Annen type dam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Müllersdafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav

Målinger

Ledningsevne:198.8µS/m

Funn


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Igler (Hirudinea)


Artsdatabanken logo
Art:Småsalamander (Triturus vulgaris)


Art:Vannkalver (Dytiscidae)


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Middels


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Copepoditt
Tetthet:Høy


Artsdatabanken logo
Art:Cyclops strenuus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Eucyclops speratus
Tetthet:Liten


Art:Libellulidae


Artsdatabanken logo
Art:Megacyclops viridis
Tetthet:Liten


Art:Nematoda indet.


Artsdatabanken logo
Art:Simocephalus vetula
Tetthet:Liten


Art:Tubificidae/naididae