Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Langmyra skole
Område:Høgnakken/ Myrsletta (Molde, Møre og Romsdal)
Damm/tjern:Høgnakken
Dato:19.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Myrdam
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Lav
Kommentar fra eksperten:3 individer i prøven. En uidentifert landbille

Målinger

Ledningsevne:34.5µS/m

Funn


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Rundormer (Nematoda)


Art:Taglorm (Nematomorpha)


Art:Vannedderkopper (Cybaeidae)


Artsdatabanken logo
Art:Alonella excisa
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Alonella nana
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Liten


Artsdatabanken logo
Art:Daphnia longispina