Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sylling skole
Område:Dam ved idrettsplassen i Sylling (Lier, Viken)
Damm/tjern:stein håkon
Dato:06.09.2013
Registrert:13.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Vet ikke
Er det fisk i dammen?:Er ikke sikker
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Edderkopper (Araneae)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Igler (Hirudinea)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)


Art:Taglorm (Nematomorpha)


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Øyenstikkere (Odonata)