Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sylling skole
Observatører:Lea Marie Swang
Område:Dam ved idrettsplassen i Sylling (Lier, Viken)
Damm/tjern:dammen ved idrettsplassen
Dato:06.09.2013
Registrert:13.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:0,5- 2,0 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Müllersdafnie

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)
Merknad:de var litt ekle, men morsome og se på!


Art:Dvergdøgnfluer (Caenis)


Art:Flatigler (Glossiphoniidae)


Art:Hesteigle (Haemopis sanguisuga)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Liten vannløper (Gerris lacustris)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)


Art:Taglorm (Nematomorpha)


Art:Tovinger (Diptera)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Øyenstikkere (Odonata)