Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sylling skole
Observatører:Natalie
Område:Dam ved idrettsplassen i Sylling (Lier, Viken)
Damm/tjern:dammen ved idrettsbanen
Dato:06.09.2013
Registrert:13.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :På størrelse med et badebasseng
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Damdafnie
Daphnia longispina:Nåledafnie

Funn


Art:Buksvømmere (Corixidae)


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Fjærmygg (Chironomidae)


Art:Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)


Art:Flatigler (Glossiphoniidae)


Art:Hesteigle (Haemopis sanguisuga)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Libeller (Anisoptera)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)


Art:Stikkemygg (Culicidae)
Merknad:fant larven


Art:Taglorm (Nematomorpha)


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Øyenstikkere (Odonata)