Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sylling skole
Observatører:Vinjar
Område:Dam ved idrettsplassen i Sylling (Lier, Viken)
Damm/tjern:Sylling idrettsbane
Dato:06.09.2013
Registrert:13.09.2013
Aktivitet:Dafniejakten
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Næringsrik dam i jordbrukslandskap
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Vet ikke
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Nei
Er det fisk i dammen?:Nei
Sendes det inn prøver?:Ja, det sendes prøver knyttet til denne registreringen
Kommentar til funnene:Vi fant ekstremt mange dafnia.
Daphnia magna:Magnumdafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie
Tetthet av dyr i prøven (vurdert av ekspert):Svært høy

Funn


Art:Dafnier (Daphnia)


Art:Damsnegl (Lymnaeidae)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Døgnfluer (Ephemeroptera)


Art:Edderkoppdyr (Arachnida)


Art:Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)


Art:Flatigler (Glossiphoniidae)


Art:Hesteigle (Haemopis sanguisuga)


Art:Hoppekreps (Copepoda)


Art:Libeller (Anisoptera)


Art:Muslingkreps (Ostracoda)


Art:Ryggsvømmere (Notonectidae)


Art:Taglorm (Nematomorpha)


Art:Tovinger (Diptera)


Art:Vannløpere (Gerridae)


Art:Vannmidd (Hydracarina)


Art:Øyenstikkere (Odonata)


Art:Chydorus sphaericus
Tetthet:Liten


Art:Cyclopoida indet.
Voksestadium:Nauplie
Tetthet:Liten


Art:Daphnia longispina
Tetthet:Høy


Art:Daphnia pulex
Tetthet:Høy


Art:Eucyclops serrulatus
Tetthet:Liten


Art:Macrocyclops fuscus
Tetthet:Liten


Art:Megacyclops gigas
Tetthet:Liten


Art:Mesocyclops leuckarti
Tetthet:Liten